[:hr]Natječaj za posao – izvršni/a direktor/ica[:]

[:hr]Na temelju Statuta i Pravilnika o uvjetima i postupku izbora izvršnog direktora

Društvo za psihološku pomoć (DPP), Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb objavljuje

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje izvršnog(-e) direktora(-ice) udruge na razdoblje od 4 godine.

Opis poslova izvršnog direktora pronaći ćete na mrežnoj stranici DPP-a, na linku https://dpp.hr/wp-content/uploads/2020/03/IZV.DIREKTOR-Opis-posla.pdf

Uvjeti:
• završen četverogodišnji ili diplomski studij društvenog smjera;
• završene dodatne izobrazbe iz područja djelatnosti DPP-a;
• najmanje 5 godina relevantnog radnog iskustva u području djelatnosti kojima se bavi DPP, u upravljanju projektima, u organizacijama civilnog društva ili organizacijama koje se bave istraživanjem, razvojem ili pružanjem psihosocijalnih usluga;
• razumijevanje i poznavanje poslovnih procesa, poslovnog planiranja, promocije, vrednovanja i praćenja aktivnosti i projekata iz djelatnosti kojima se bavi DPP;
• vrlo dobro poznavanje financijskog planiranja, praćenja i izvještavanja projekata/ programa i organizacije u cjelini;
• napredno korištenje engleskog jezika u jeziku i pismu;
• izvrsne komunikacijske vještine, vještine koordinacije i upravljanja, te pozitivnog djelovanja na međuljudske odnose;
• poznavanje rada na PC (MS Office i internet);
• vozačka dozvola B-kategorije;
• spremnost da putuje zbog potreba posla.

Prednosti: iskustvo u vođenju udruge civilnoga društva;
završene dodatne izobrazbe iz razvoja i upravljanja projektima;

Rok podnošenja prijave je 30 dana od dana objave, do 18. travnja 2020. godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis s opisom najvažnijih profesionalnih postignuća i referenci,
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
– obrazloženje interesa za obavljanje poslova izvršnog direktora u DPP-u
– dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor te druge dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uvjeta.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta mogu se uz prijavu priložiti u neovjerenoj kopiji, a na zahtjev Upravnog odbora DPP-a trebat će omogućiti uvid u originalne dokumente.

Nepotpune prijave koje ne sadrže potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja bit će isključene iz razmatranja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Društvo za psihološku pomoć, Kneza Mislava 11, 10 000 Zagreb ili elektronski (skenirane dokumente) na spa@dpp.hr.[:]