[:hr]2. sastanak programskog savjeta[:en]2nd meeting of the program council[:]

[:hr]U ponedjeljak 28. siječnja 2019. održan je 2. sastanak programskog savjeta na kojem je prof. Ajduković okupljene informirala o ciljevima, dinamici provođenja programa i dosadašnjim postignućima te su raspravljene izazovi i mogućnosti unapređenja u provođenju programa kao i dileme vezano uz naredno razdoblje.

Sastanku su prisustvovali:

 1. gđa. Tatjana Katkić Stanić, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 2. gđa. Nada Plavšić Mijatović, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 3. gđa. Đurđica Ivković, UNICEF
 4. gđa. Gordana Horvat, UNICEF
 5. gđa. Marina Ajduković, Društvo za psihološku pomoć
 6. gdin. Dragan Jusupović, Društvo za pshološku pomoć
 7. gđa. Petra Kožljan, Društvo za psihološku pomoć
 8. gdin. Antun Ilijaš, CZSS Zagreb, Hrvatska komora socijalnih radnika
 9. gđa. Dubravka Svilar Blažinić, Hrvatska psihološka komora
 10. gđa. Marijana Kletečki Radović, Studijski centar socijalnog rada
 11. gđa. Štefica Karačić, Hrvatska udruga socijalnih radnika
 12. gđa Kristina Novalić, Centar za socijalnu skrb Bjelovar
 13. Davorka Osmak Franjić, Ured pravobraniteljice za djecu

Niže možete vidjeti fotografije sa sastanaka.[:en]On Monday, January 28, 2019, the 2nd meeting of the program council was held where Prof. Ajduković shared information about the goals, the dynamics of the implementation of the program and the achievements so far, and discussed the challenges and opportunities for improvement in the implementation of the program as well as the issues related to the upcoming period.

The meeting was attended by:

 1. gđa. Tatjana Katkić Stanić, Ministry of Demography, Family, Youth and Social Policy
 2. gđa. Nada Plavšić Mijatović, Ministry of Demography, Family, Youth and Social Policy
 3. gđa. Đurđica Ivković, UNICEF
 4. gđa. Gordana Horvat, UNICEF
 5. gđa. Marina Ajduković, Society for psychological assistance
 6. gdin. Dragan Jusupović, Society for psychological assistance
 7. gđa. Petra Kožljan, Society for psychological assistance
 8. gdin. Antun Ilijaš, Centre for social work Zagreb, Croatian chamber of social workers
 9. gđa. Dubravka Svilar Blažinić, Croatian psychological chamber
 10. gđa. Marijana Kletečki Radović, Study center of social work
 11. gđa. Štefica Karačić, Croatian association of social workers
 12. gđa Kristina Novalić, Centre for social work Bjelovar
 13. Davorka Osmak Franjić, Office of the Ombudsperson for Children

Pictures below.

 [:]