[:hr]2. val regionalnih seminara za voditelje mjera[:en]2nd wave of regional seminars for family outreach workers[:]

[:hr]Tijekom lipnja, rujna i listopada održani su regionalni seminari „Vještina procjenjivanja i provođenje intervencija u obiteljima sa specifičnim potrebama roditelja i djece“ za voditelje mjera stručne pomoći.

Seminari su se fokusirali na sljedeće teme:

  • Specifičnosti provođenja mjera stručne pomoći za zaštitu prava i dobrobiti djece u slučajevima kada djeca očituju probleme ili poremećaje u ponašanju.
  • Vještine uspostave odnosa i motiviranje promjene kod roditelja koji imaju probleme mentalnog zdravlja ili mentalni poremećaj roditelja
  • Participacija djece u provedbi mjera za zaštitu djece

 

Regionalnim seminarima obuhvaćene su sve hrvatske regije, a održani su:

 

Zagreb 1 – 10. i 11.06.2019.

Zagreb 2 – 19. i 20.09.2019.

Osijek – 26. i 27.09.2019.

Split – 03. i 04.10.2019.

Rijeka – 17. i 18.10.2019.

 [:en]During June, September and October, regional seminars  “Assessment of Skills and Implementation of Interventions in Families with Specific Needs of Parents and Children” were held for family outreach workers.

The seminars focused on the following topics:
• Specific features of the implementation of professional assistance measures for the protection of the rights and well-being of children in cases where children manifest problems or disorders in behavior.
• Skills and motivation for change in parents with mental health problems or mental disorders of parents
• Participation of children in the implementation of child protection interventions

Regional seminars cover all Croatian regions and were held:
Zagreb 1 – 10. i 11.06.2019
Zagreb 2 – 19. i 20.09.2019
Osijek – 26. i 27.09.2019.
Split – 03. i 04.10.2019.
Rijeka – 17. i 18.10.2019.[:]