[:hr]2. val regionalnih seminara za voditelje slučaja i članove tima Odjela za djecu, mlade i obitelj[:en]2. wave of the regional seminars for case managers and team members of the Department for Children, Youth and Family[:]

[:hr]Tijekom veljače i ožujka održani su regionalni seminari „Vještina procjenjivanja i provođenje intervencija u obiteljima sa specifičnim potrebama roditelja i djece“ za voditelje slučaja i članove tima Odjela za djecu, mlade i obitelj.

Seminari su se fokusirali na sljedeće teme:

  • Specifičnosti planiranja mjera stručne pomoći za zaštitu prava i dobrobiti djece u slučajevima kada djeca očituju probleme ili poremećaje u ponašanju.
  • Mentalni poremećaji roditelja i zaštita dobrobiti djece

Uz to, sa stručnjacima CZSS (polaznicima seminara) napravljena je i prva analiza pilot primjene Liste za procjenu ugroženosti psihosocijalne dobrobiti djeteta u situacijama konfliktnog razdvojenog roditeljstva.

Regionalnim seminarima obuhvaćene su sve hrvatske regije, a održani su:

Zagreb 1 – 14. i 15.02.2019.

Zagreb 2 – 21. i 22.02.2019.

Rijeka – 28.02. i 01.03.2019.

Split – 07. i 08.03.2019.

Vukovar – 14. i 15.03.2019.

Niže možete vidjeti i nekoliko fotografija s naših seminara. (klik na sliku za povećanje)[:en]During February and March, regional seminars “Skills of assessment and implementation of interventions in families with specific needs of parents and children” were held for case managers and team members of the Department for Children, Youth and Family.

Seminars focused on the following topics:

  • Specificity of planning measures of professional assistance to protect the rights and well-being of children in cases where children manifest problems or behavioral disorders.
  • Parental mental disorders and child welfare

Additionally, with the CSW experts (seminar participants), the first analysis of the pilot use of the Check-list for assessing psychosocial wellbeing of children in high conflict separated parenting was made.

Regional seminars included all Croatian regions, and were held as follows:

Zagreb 1 – 14. i 15.02.2019.

Zagreb 2 – 21. i 22.02.2019.

Rijeka – 28.02. i 01.03.2019.

Split – 07. i 08.03.2019.

Vukovar – 14. i 15.03.2019.[:]