Besplatne radionice za djecu i roditelje iz jednoroditeljskih obitelji

WEB - jednoroditeljske

Centar za djecu, mlade i obitelj Modus organizira besplatne radionice podrške za djecu i roditelje iz jednoroditeljskih obitelji bez obzira na način nastanka jednoroditeljske obitelji (vlastitim izborom, uslijed smrti jednog roditelja, razvoda i sl.) i količinu uključenosti drugog roditelja (aktivno uključen, djelomično uključen ili uopće nije uključen).

Jednoroditeljske obitelji često ne nailaze na dovoljnu podršku u ostvarenju svoje odgovorne roditeljske uloge zbog čega neke potrebe djece mogu ostati nezadovoljene ili neprepoznate. Stoga je potrebno osvijestiti različitosti, ali i ojačati kapacitete jednoroditeljskih obitelji kako bi se adekvatnije nosili sa svakodnevnim izazovima. Program uključuje:

Grupne radionice za djecu
na kojima će se djeci omogućiti prorada emocija te lakše razumijevanje izazova s kojima se suočavaju jednoroditeljske obitelji, te će se raditi na jačanju vlastitih resursa djece za suočavanje s preprekama na koje jednoroditeljske obitelji nailaze.
Na grupi će se razgovarati, pronalaziti korisna rješenja kroz igru, crtati i slušati priče, gledati filmove, a nastojat ćemo se i zabaviti.

Grupne radionice za roditelje
na kojima će se raditi na osnaživanju roditelja u njihovoj roditeljskoj ulozi te usvajanju znanja i vještina koja će im omogućiti kvalitetniji odgoj djece i veći stupanj zadovoljstva u roditeljskoj ulozi.

Na grupi će se dijeliti iskustva, razgovarati i uvježbavati nove vještine.

Grupni program za djecu i roditelje uključuje 12 susreta, jednom tjedno, u trajanju od 120 minuta. Uključivanju u program prethodi inicijalni razgovor s roditeljima i djecom. Njegova je svrha upoznavanje s voditeljima programa, dobivanje informacija o obiteljskoj situaciji i detaljnije informiranje o programu.

Na inicijalne razgovore mogu se javiti djeca u dobi od 6 do 14 godina i njihovi roditelji.

Programom je predviđeno istovremeno (paralelno) uključivanje roditelja i djeteta (uz iznimne okolnosti moguće je uključiti samo dijete ili roditelja).

Program će početi u ožujku 2021. godine, a točan tjedni termin i način održavanja će se naknadno dogovoriti, nakon obavljenih inicijalnih razgovora.

Za više informacija i dogovor inicijalnog razgovora roditelji se trebaju javiti u Centar za djecu, mlade i obitelj Modus na broj 01/4826-111 ili mailom na modus@dpp.hr.