Educirani stručnjaci za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja među migrantima

163672208_1905603929614627_8119869309759008233_n

Društvo za psihološku pomoć provelo je Program izobrazbe za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja za muške izbjeglice i migrante u sklopu programa FOMEN – Focus on Men: Gender Based Violence Prevention Work with Male Migrants. Kroz edukaciju, 21 stručnjak i prevoditelj je educiran za daljnje provođenje intervencijskog i edukacijskog programa za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja kod muških izbjeglica i migranata.

Program edukacije stručnjaka temelji se na intersekcionalnom pristupu prevenciji rodno utemeljenog nasilja i izbjeglištva, propitivanja transformacije maskulinosti i teških životnih iskustava, te olakšavanja integracije u domicilno društvo. Teme su uključivale razumijevanje rodno utemeljenog nasilja, samokontrolu nasilnog ponašanja, komunikaciju u funkciji kulturalne i rodne osjetljivosti, ulogu prevoditelja i kulturnih medijatora u integraciji, izloženost izbjeglica predrasudama, diskriminaciji i rasizmu te upoznavanje priručnika za intervencijski program rodno osjetljivog rada s muškarcima izbjeglicama.

FOMEN je dvogodišnji projekt (rujan 2019. – prosinac 2021.) koji je usmjeren na inovativne pristupe sprječavanju rodno zasnovanog nasilja među muškim migrantima i izbjeglicama. Cilj projekta je prevencija rodno uvjetovanog nasilja i unapređenje socijalnog uključivanja muških migranata i izbjeglica kroz inovativne i rodno osjetljive pristupe. Projektni tim, sastavljen od organizacija iz 6 zemalja, u suradnji s nacionalnim stručnjacima procijenio je potrebe i resurse te identificirao najbolje prakse preventivnog rada s izbjeglicama i migrantima. Na temelju tih spoznaja razvijen je specifični program prevencije rodno uvjetovanog nasilja namijenjen populaciji izbjeglica i migranata te izrađen priručnik i program jačanja kapaciteta stručnjaka i kulturalnih medijatora koji rade s izbjeglicama i migrantima.

Sljedeći je korak provedba edukacijskog programa za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja kod muških izbjeglica i migranata koji će provesti organizacije partneri na projektu. Osim Društva za psihološku pomoć, to su Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (VMG), Austrija (Koordinator), Associació Conexus: atenció, formació i investigació psicosocials (CONEXUS), Španjolska, Symbiosis Astikis mi Kerdoskopiki Etaireia (SYMBIOSIS), Grčka, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM), Italija i Work With Perpetrators European Network (WWP EN), Njemačka.