Proveden program prevencije rodno uvjetovanog nasilja među migrantima

IMG-20211005-WA0009

U okviru projekta FOMEN, 18 je migranata sudjelovalo u intervencijskom i edukacijskom programu za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja kod muških izbjeglica i migranata. Program se provodio krajem rujna i početkom listopada u organizaciji Društva za psihološku pomoć, Centra za mirovne studije i Statusa M.

Program edukacije muških migranata dio je dvogodišnjeg projekta FOMEN: FOcus on MEN – Gender Based Violence Prevention Work with Male Refugees and Migrants koji Društvo za psihološku pomoć provodi u partnerstvu s još pet europskih organizacija. Projekt je usmjeren na inovativne pristupe sprječavanja rodno zasnovanog nasilja među muškim migrantima i izbjeglicama, s ciljem prevencije rodno uvjetovanog nasilja i unapređenja socijalnog uključivanja muških migranata i izbjeglica.

Projektni tim, sastavljen od organizacija iz 6 zemalja, u suradnji s nacionalnim stručnjacima procijenio je potrebe i resurse te identificirao najbolje prakse preventivnog rada s izbjeglicama i migrantima. Na temelju tih spoznaja razvijen je specifični program prevencije rodno uvjetovanog nasilja namijenjen populaciji izbjeglica i migranata te izrađen priručnik i program jačanja kapaciteta stručnjaka i kulturalnih medijatora koji rade s izbjeglicama i migrantima. Nakon toga, pristupilo se provedbi oba programa u šest država obuhvaćenih ovim projektom.

Programom su obuhvaćene teme kao što su razumijevanje rodno utemeljenog nasilja, predrasude i predodžbe o maskulinosti, samokontrola nasilnog ponašanja te komunikacija u funkciji kulturalne i rodne osjetljivosti. Evaluacija na kraju programa pokazala je pozitivne promjene u stavovima sudionika te zadovoljstvo provedenim programom.