Abeceda empatije: Program prevencije vršnjačkog nasilja

nathan-dumlao-P5MXtYfgmmw-unsplash

Od 1. lipnja 2022. godine Društvo za psihološku pomoć provodi projekt Abeceda empatije: Program prevencije vršnjačkog nasilja. Projekt je financiran sredstvima Grada Zagreba, a provodi se do 31.12.2022. u dvije zagrebačke partnerske škole – OŠ Jure Kaštelana i OŠ Ivana Gundulića.

Osnovni cilj ovog projekta i pratećih aktivnosti jest prevencija neprihvatljivog ponašanja i nasilja među djecom kroz učenje socijalnih vještina, načine rješavanja konfliktnih situacija i kontrole ljutnje te razvijanje empatije i tolerancije u djece nižih razreda osnovne škole te pružanje psihosocijalne podrške djeci u riziku te njihovim roditeljima.

Navedeno se planira postići kroz:

(1) provedbu preventivnog programa – ciklusa od 3 radionice za učenike 2. razreda na teme kao što su: što je nasilje, oblici i vrste nasilnog ponašanja, kontrola ljutnje, nenasilno rješavanje sukoba, razumijevanje različitosti, empatija i tolerancija;

(2) terapiju igrom i/ili individualno psihološko savjetovanje u Centru Modus za djecu i/ili članove njihove obitelji kojima je potrebna dodatna podrška i koji su u povećanom riziku.

Projekt Abeceda empatije: Program prevencije vršnjačkog nasilja financiran je sredstvima iz proračuna Grada Zagreba za 2022. godinu. Sadržaj objave u isključivoj je odgovornosti Društva za psihološku pomoć i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.