Izvršni direktor

Voditelj projekta

Voditeljica projekata

Bavi se preventivnim i savjetodavnim radom s djecom i mladima uz primjenu različitih kognitivnih i bihevioralnih intervencija usmjerenih na poboljšanje akademskog, bihevioralnog i emocionalnog funkcioniranja.

Provodi individualna psihološka savjetovanja djece školske dobi i roditelja. Njezin rad je usmjeren na poteškoće djece u području socio-emocionalnih vještina te na razvoj roditeljskih vještina i osobni razvoj roditelja.

U svom profesionalnim radu je usmjerena na marginalizirane i deprivilegirane skupine u društvu te psihosocijalnu podršku u krizama velikih razmjera.