Usluge koje nudimo

Društvo za psihološku pomoć specijaliziralo se u pružanju različitih usluga

Edukacije

Saznajte više o edukacijama u ponudi Društva za psihološku pomoć

Savjetovanje

Nudimo usluge psihološkog savjetovanja i psihoterapije: individualno, partnersko i obiteljsko

Krizne intervencije

Naši stručnjaci nude usluge kriznih intervencija 

Evaluacije

Nudimo i usluge vanjskih evaluacija programa i projekata

Supervizije

U ponudi imamo individualne, timske i organizacijske supervizije