Održan okrugli stol Perspektiva kvalitetnih i dostupnih socijalnih usluga za građane u riziku

U četvrtak 25.05.2023. godine u Hotelu Sheraton održan je okrugli stol “Perspektiva kvalitetnih i dostupnih socijalnih usluga za građane u riziku”. Organizacija okruglog stola dio je zagovaračkih aktivnosti usmjerenih prema osiguravanju kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga, koje se odvijaju u okviru projekta „Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku“ čiji je nositelj Društvo za…

Mreža psihosocijalnih savjetovališta doprinijela osiguravanju kvalitete socijalnih usluga

Mreža psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku sudjelovala je u javnom savjetovanju oko prijedloga Pravilnika o standardima kvalitete socijalnih usluga. Standardi kvalitete opisuju kako trebaju izgledati kvalitetne socijalne usluge i predstavljaju polaznu osnovu za mjerenje kvalitete socijalni usluga, čime se omogućuje precizna, a ujedno i transparentna evaluacija/vrednovanje svakog pojedinog pružatelja usluga. E-savjetovanje se provodilo na…

U Mrežu savjetovališta uključene tri udruge iz Karlovca

Od rujna 2022. godine u Mrežu psihosocijalnih savjetovališta za građane u riziku uključene su tri nove članice. U pitanju su tri udruge iz Karlovačke županije – Udruga Karika, Udruga Zvončići i Ženska grupa Karlovac „Korak“. S predstavnicama triju udruga u ponedjeljak 19.12.2022. održan je i uvodni radni sastanak gdje je predstavljen dosadašnji rad Mreže psihosocijalnih…

Članice Mreže sudjelovale u javnom savjetovanju oko Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

Mreža psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku sudjelovala je u javnom savjetovanju oko prijedloga Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga i Kataloga socijalnih usluga i pomoćno tehničkih poslova, koje se održalo tijekom srpnja i kolovoza. Prijedlogom pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga propisuju se mjerila prostora, opreme, potrebnih stručnih i drugih radnika te…

Rezultati istraživanja provedenog u sklopu projekta „Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku“

Istraživanje se provelo se u okviru trogodišnjeg projekta „Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku“ čiji je nositelj Društvo za psihološku pomoć, a partneri na projektu su Institut za razvoj tržišta rada, Udruženje Djeca prva, Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centar za socijalnu skrb Zagreb te udruga…

Prezentirani zajednički standardi kvalitete socijalnih usluga Mreže psihosocijalnih savjetovališta

  U utorak 12. lipnja, predstavnici članica Mreže psihosocijalnih savjetovalište okupili su se kako bi radili na usuglašavanju oko zajedničkih standarda kvalitete socijalnih usluga koji su prioritetni za uslugu psihosocijalnog savjetovanja. Još uvijek važeći Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 143/14.), iako metodološki detaljan i utoliko transparentan, nije u potpunosti primjenjiv na organizacije civilnog…