[:hr]Aktiv ravnatelja 18.4.[:en]Active 18th of April[:]

[:hr]U Lovranu je 18.4.2018. održan Aktiv ravnatelja CZSS, domova za djecu, domova za odgoj i ustanova za rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju na kojem je naša suradnica gđa Štefica Karačić koja je prisutne informirala o našem Programu, dosadašnjim postignućima te daljnjim planovima i ciljevima.[:en]On 18th of April 2018. in Lovran was held Active of the principals of CSWs, Children’s Homes, Educational Houses and Rehabilitation Institutions for Children with Developmental Disabilities, where our associate Mrs. Štefica Karačić, who was present, informed them about our Program, past achievements and further plans and goals.[:]