Kako da učenje ne bude mučenje

Program je namijenjen učenicima viših razreda osnovne škole, srednjoškolcima i studentima, koji se ponekad nađu u situacijama u kojima ne znaju odakle početi učiti, ne razumiju gradivo ili se teže koncentriraju, ne mogu svladati strah prilikom pisanja testova ili odgovaranja i sl.

Psihosocijalni tretman djece i maloljetnih počinitelja nasilja

Ciljnu grupu čine djeca i maloljetnici, u dobi od 12 – 16 godina (tj. učenici od 6. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole), koji su od strane škole, roditelja, centra za socijalnu skrb i/ili suda prepoznati kao skloni nasilnom ponašanju, imaju slabu emocionalnu regulaciju i pokazuju izrazitu i učestalu agresivnost ili su već počinili neki oblik vršnjačkog nasilja i/ili nasilničkog ponašanja u obitelji.