Etički kodeks Društva za psihološku pomoć – Etički-kodeks-DPP

Statut Društva za psihološku pomoć – Statut-DPP-a

Financijski plan Društva za psihološku pomoć za 2023. godinu – Financijski plan DPP 2023.

Financijski plan SINAPSA za 2023. godinu – Financijski plan Sinapsa 2023.

Plan rada Društva za psihološku pomoć za 2023. godinu – Plan rada DPP i Sinapsa 2023.