Etički kodeks Društva za psihološku pomoć – Etički-kodeks-DPP

Statut Društva za psihološku pomoć – Statut-DPP-a

Financijski plan Društva za psihološku pomoć za 2022. godinu – Financijski plan DPP 2022.

Financijski plan SINAPSA za 2022. godinu Financijski plan Sinapsa

Plan rada Društva za psihološku pomoć za 2022. godinu – Plan rada 2021