DPP logo bez pozadine

Društvo za psihološku pomoć

Društvo za psihološku pomoć (DPP) neprofitna je i nevladina organizacija osnovana 1993. godine, prvenstveno kao odgovor na posljedice ratnih zbivanja za dobrobit i mentalno zdravlje stanovništva u Republici Hrvatskoj.

U svom prvom razdoblju nakon osnutka DPP se fokusirao na rad s ljudima u krizi zbog rata i poraća te prepoznavanju novih potreba. S vremenom DPP širi područje rada pa se svega nekoliko godina od njegovog osnutka javlja novo razdoblje koje obilježava uvođenje inovativnih usluga u zajednicu i izobrazba stručnjaka za njih.

 

U Društvu za psihološku pomoć danas se izdvajaju dva glavna područja rada:

 

  1. Pružanje psihosocijalnih usluga pojedincima, obiteljima, grupama i zajednicama

DPP kroz Centar za djecu mlade i obitelj Modus omogućuje različite oblike psihosocijalnih intervencija kao što su savjetovanje, savjetovanje uz prijevod, grupni tretmani te psihoedukativne radionice za djecu, mlade i odrasle. Nakon kriznih događaja, DPP osigurava i usluge psihološke krizne intervencije pogođenim zajednicama.

2. Povećanje kompetencija stručnjaka pomagačkih struka

Društvo za psihološku pomoć već preko 20 godina provodi programe izobrazbe za pomagače. Članovi, zaposlenici i vanjski suradnici raspolažu velikim opsegom znanja i vještina u području pružanja psihosocijalne podrške što je omogućilo razvijanje programa izobrazbe za različite vrste pomagača. Uz to, u sklopu Društva djeluju supervizorice s dugogodišnjim iskustvom pružanja podrške u obliku organizacijske, timske, metodske, podržavajuće te razvojno-integrativne supervizije.

 

Pored toga, Društvo je organiziralo šest europskih konferencija vezanih uz traumatski stres, socijalnu psihologiju, rad s počiniteljima nasilja, ljudska prava, otpornost i superviziju te četiri nacionale konferencije o superviziji. DPP je izdao 17 stručnih knjiga, a redovito izdaje i brošure vezane uz različite teme vezane uz mentalno zdravlje koje se mogu pronaći i na web-stranici Društva.

Od svog osnutka, DPP je projektima izobrazbe obuhvatio više od 10.000 stručnjaka pomagačkih struka, ne samo u Republici Hrvatskoj već i u ostatku Europe. Na nacionalnoj razini Društvo već godinama surađuje s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, Gradom Zagrebom te ministarstvima nadležnima za poslove socijalne skrbi i odgoja i obrazovanja.

 

Misija

Proaktivno, profesionalno i primjereno odgovarati na psihosocijalne probleme i potrebe pojedinaca, obitelji i zajednice u Hrvatskoj, jugoistočnoj Europi i drugim zemljama.

Vizija

Biti prepoznatljivi kao organizacija civilnog društva koja svoje djelovanje temelji na načelima izvrsnosti u području psihosocijalne podrške pojedincima i zajednicama kako bi zadovoljili psihosocijalne potrebe, razvili potencijale i ostvarili kvalitetno življenje.

Ciljevi

  • unaprijediti kvalitetu života pojedinaca, grupa i zajednice jačanjem njihovih kompetencija i resursa
  • poticati svestrani psihički i psihosocijalni razvoj djece, mladih i obitelji
  • podizati kvalitetu međuljudskih i međugrupnih odnosa
  • poticati promjene nepoželjnih i štetnih oblika ponašanja
  • omogućiti članovima DPP-a da razmjenjuju i ostvaruju svoje profesionalne ideje, primijene svoje ekspertno znanje i unaprijede svoje kompetencije
DPP