Ivana Dolovčak

Ivana Blajić

Kroz rad u savjetovalištu za djecu i roditelje, usavršavala se u području odgoja djece, roditeljstva i međuvršnjačkih odnosa. Bavi se psihoterapijskim radom s djecom i mladima te savjetovanjem odraslih u području odgoja djece i roditeljstva.

Završeni studij

  • Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, Pravni fakultet, Zagreb

 

Dodatne edukacije

  • Dječja integrativna psihoterapija
  • Osoposbljavanje za psihološku prvu pomoć
  • Primjena asocijativnih karata
  • Osnovni i napredni program medijacije
  • Mindfulness edukacija
  • Edukacije iz područja savjetovanja, grupnog rada, roditeljstva, zlostavljanja i zanemarivanja djece

 

Područje rada

Kroz rad u savjetovalištu za djecu i roditelje, usavršavala se u području odgoja djece, roditeljstva i međuvršnjačkih odnosa. Bavi se psihoterapijskim radom s djecom i mladima te savjetovanjem odraslih u području odgoja djece i roditeljstva.

Rad s djecom me ispunjava u svakom obliku. Bez obzira koliko djeci davala, uvijek imam osjećaj da ja dobijem više. Osjećaj da nekome mogu biti podrška, pomoći ili samo biti tu i slušati zaista je danas vrijedno imati. Još kad se tome pridoda igra kroz koju djeca na nenametljiv i zabavan način mogu raditi na svojim poteškoćama, nema boljeg osjećaja i utrošenog vremena.