Marijana Kletecki Radovic

Doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović

Članica Upravnog odbora

Socijalna radnica, zaposlena na Studijskom centru socijalnog rada gdje predaje kolegije iz područja individualnog rada s korisnicima i socijalnog rada u području mentalnog zdravlja.

Kao edukatorica provodi stručne projekte i programe iz područja osnaživanja ranjivih skupina korisnika, mentalnog zdravlja, siromaštva, socijalnog mentorstva i radne aktivacije te pružanja psihosocijalne podrške. Edukativne treninge provodi za stručnjake iz sustava socijalne skrbi, zdravstva i obrazovanja. Ima neposredno iskustvo u savjetovanju, radu s korisnicima iz sustava socijalne skrbi te u pružanju psihosocijalne podrške u traumatskim situacijama i oporavku. Edukantica je gestalt psihoterapije i supervizije.