Marina Ajduković

Prof. dr. sc. Marina Ajduković

Predsjednica Upravnog odbora

Psihologinja, profesorica na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Područja njenog praktičnog, nastavnog i istraživačkog rada su mentalno zdravlje adolescenata, razvoj i evaluacija psihosocijalnih intervencija u području zaustavljanja i prevencije rodno uvjetovanog nasilja, multikulturna perspektiva i psihosocijalne intervencije utemeljene na znanju o traumi. Jedna je od vodećih stručnjakinja u području profesionalnog stresa, prevencije sagorijevanja i uvođenja supervizije kao načina skrbi za stručnjake i osiguravanje kvaliteta rada. Objavila je preko 250 znanstvenih i stručnih radova, autorica je 12 i urednica 11 knjiga. Kao dugogodišnja suradnica UNICEF-a i jedna od osnivačica Društva za psihološku pomoć u posljednjih je 25 godina razvila i provela brojne edukacije za pomagače.