mia

Mia Krpan

Provodi individualna psihološka savjetovanja djece školske dobi i roditelja. Njezin rad je usmjeren na poteškoće djece u području socio-emocionalnih vještina te na razvoj roditeljskih vještina i osobni razvoj roditelja.

Završeni studij
  • diplomski studij psihologije, Hrvatski studiji, Zagreb
  Dodatne edukacije
  • Edukacija iz kognitivno-bihevioralne terapije (2. stupanj)
  • Edukacija iz Neurolingvističkog programiranja (1. stupanj, praktičarski)
  • Primjena asocijativnih karata
  • Mindfulness edukacija
  • Edukacija iz savjetodavnog rada s djecom s problemima u ponašanju
  Područje rada
  • Provodi individualna psihološka savjetovanja djece školske dobi i roditelja. Njezin rad je usmjeren na poteškoće djece u području socio-emocionalnih vještina te na razvoj roditeljskih vještina i osobni razvoj roditelja.

Oduvijek me privlačio psihoterapijski rad s ljudima pa sam se nakon fakulteta i educirala u tom pravcu. Vjerujem da je jedan od ključnih koraka postaviti se u cipele klijenta, istražiti svijet iz njihovih očiju i sagledati poteškoće zbog kojih su došli iz njihove perspektive. Istraživanjem njihovog svijeta mi onda omogućuje da pomognem klijentima da dođu do novih načina razmišljanja, pogleda na prepreke na koje su naišli kao i u tome da im pomognem na putu do različitih rješenja problema.