Sanja Radica

Prof. psih. Sanja Radica

Članica upravnog odbora

Psihologinja, diplomirala 1992. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Radni vijek je započela 1992. godine kao vojna psihologinja u okviru Oružanih snaga Republike Hrvatske. Od 2003. do 2010. godine radila je kao savjetovateljica u nekoliko ustanova i udruga: Savjetovalište Korak dalje, CZSS Dubrovnik, Combis, Društvo za psihološku pomoć te kao ravnateljica Obiteljskog centra Dubrovačko-neretvanske županije. Od 2010. do 2020. godine zaposlena je u Zakladi Zajednički put te se aktivno bavila psihologijom starenja. Završila je dvije godine edukacije iz kognitivno bihevioralne psihoterapije i četiri iz integrativne gestalt psihoterapije. Također je završila dvije godine tjelesne psihoterapije, obrazovala se za provoditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji te je završila niz edukacija iz područja kriznih intervencija i rada s traumom. Dobitnica je društvenog priznanja Marulić: Fiat Psychologia 2018.