[:hr]Fokusna grupa – Definiranje matrice kompetencija voditelja mjere[:en]Focus Group for Defining Competencies for Family Outreach Workers[:]

[:hr]Dvije fokusne grupe u kao prvi korak ka pripremi standardiziranog edukativnog programa za voditelje mjera stručne pomoći roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta održane su 5. listopada u MODUS-u.

Cilj fokusnih grupa bio je razviti matricu kompetencija voditelja mjera te na koji način koristiti navedenu matricu u inicijalnoj edukaciji za voditelje mjera koji su djelatnici sustava socijalne skrbi i onih koji su pomagačkih profesija, ali nisu u sustavu socijalne skrbi.

U radu fokusnih grupa sudjelovalo je 19 stručnjaka iz hrvatskih CZSS te predstavnice MDOMSP.[:en]The two focus groups, as a first step towards the preparation of a standardized educational program for family outreach workers, were held on October 5th in MODUS.

The focus group’s objective was to develop a matrix of competencies for the family outreach workers and how to use the matrix in education for family outreach workers that are social workers and those who are auxiliary professions but not in the social welfare system.

19 experts from Croatian CES and MDOMSP representatives participated in focus groups.[:]