[:hr]Fokusne grupe za razvoj novih instrumenata – 2. dio[:en]Focus Groups for the Development of New Instruments – Part 2[:]

[:hr]17.04.2018. u prostorijama Društva za psihološku pomoć održane su dvije fokusne grupe radi pripreme pilot korištenja standardiziranih instrumenta CZSS u zaštiti prava i dobrobiti djeteta u situacijama konfliktnog razdvojenog roditeljstva. Fokusne grupe sastojale su se od tri dijela:

  1. Završne provjere Liste za procjenu ugroženosti psihosocijalne dobrobiti djeteta u situacijama konfliktnog razdvojenog roditeljstva (lista za stručnjake)
  2. Razgovora o Skali za samoprocjenu i procjenu ponašanja roditelja u odnosu na djecu i u odnosu na drugog roditelja u situacijama konfliktnog razdvojenog roditeljstva (lista za roditelje)
  3. Razgovora o uputi za korištenje i validaciji navedenih instrumenata u praksi

Nakon fokusnih grupa, lista i skale će se s odgovarajućim uputama uputiti na pilot korištenje kao standardizirani alat CZSS u zaštiti prava i dobrobiti djeteta.[:en]On 17th of April 2018. two focus groups were held to prepare a pilot for the use of standardized instruments to protect the rights and well-being of the child in conflict-separated parenting situations. Focus groups consisted of three parts:

  1. Final checks of List of threats to psychosocial well-being of the child in conflict-separated parenting situations (list for experts)
  2. Discussion on Scale for self-assessment and assessment of parents’ behavior in relation to children and in relation to another parent in situations of conflict-separated parenthood (list for parents)
  3. Discussion on instructions for use and validation of the mentioned instruments in practice

After the focus groups, lists and scales will be referred to the pilot use as a standardized CSW tool for the protection of the rights and well-being of the child.[:]