[:hr]Fokusne grupe za razvoj novih instrumenata[:en]Focus Groups for the Development of New Instruments[:]

[:hr]U petak, 24. studenog, u prostorijama Društva za psihološku pomoć održane su dvije fokusne grupe čiji je cilj identifikacija znakova manipulacije/otuđenja djeteta, kako bi se izradile odgovarajuće liste za procjenu manipulativnih ponašanja roditelja prema djetetu/djeci i otuđenosti djeteta od drugog roditelja te lista za procjenu dobrobiti/štete kontakata s roditeljem za dijete. Na fokusnim grupama sudjelovali su stručnjaci različitih profesija (psiholozi, socijalni radnici, odvjetnici i suci) koji se u svakodnevnom radu izravno susreću s navedenom problematikom. Fokusne su grupe bile vrlo uspješne, prikupljeno je mnogo važnih i  korisnih informacija te vrijednih prijedloga koji će biti ključni za izradu novih instrumenata.[:en]On Friday, November 24, two focus groups were held to identify the signs of manipulation / alienation of the child in order to develope appropriate lists for assessing the manipulative behavior of parents towards the child / children and alienation of the child from the other parent, and a list for assessing the benefit / damage of a child – parent contact. Experts from different professions (psychologists, social workers, attorneys and judges) participated in the focus groups, who are directly confronted with the problem in their daily work. The focus groups were very successful, many important and useful information were gathered and valuable proposals that will be key to creating new instruments.[:]