Grupni pristup u psihosocijalnom raduGrupni pristup u psihosocijalnom radu

Autor:
Prof. dr. sc. Marina Ajduković, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu

Recenzenti:
Prof. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Doc. dr. sc. Antonija Žižak, Fakultet za defektologiju, Sveučilište u Zagrebu

Godina tiskanja: 1997

Jezik: Hrvatski

ISBN: 953-6353-05-9

Format: 24 cm; 369 strana; ilustracije

Naklada 1000 primjeraka

Cijena: 140,00 kn

RASPRODANO!
Sadražaj:
Određenje grupnog rada, Vrste grupa u grupnom radu, Faze razvoja grupnog rada, Planiranje grupnog rada, Procjenjivanje u tretmanskim grupama, Početna faza grupnog rada, Specifičnosti grupnog rada s nedobrovoljnim klijentima, Središnja faza grupnog rada, Strukturiranje rada u grupi, Razine intervencija u tretmanskim grupama, Specifičnosti grupne strukture i procesa, Uloga voditelja u grupnom radu, Završna faza, Neplanirani završetak, Planirani završetak, Evaluacija grupnog rada, Etičke smjernice za voditelje grupa, Literatura.

Ova knjiga sadrži sve što je za prvu knjigu s područja grupnog rada objavljenoj u određenoj sredini neophodno. Ona daje teorijske osnove grupnog pristupa, opisuje načela uspješnog vođenja grupa i područja moguće primjene grupnog rada u pomažućim zanimanjima. Sadržaj je obogaćen opisima vlastitog dvanaestogodišnjeg iskustva u primjeni grupnog pristupa.

U prvom dijelu knjige definiran je grupni pristup u pomažućim zanimanjima i njegova temeljna načela. Opisane su temeljne razlike između grupne psihoterapije i grupnog rada, te između individualnog i grupnog pristupa radu s ljudima. Slijedi klasifikacija grupa koje se koriste u pomažućim strukama, te faze razvoja grupnog procesa.U drugom dijelu knjige je opisan proces grupnog rada: od planiranja, procjenjivanja potreba potencijalnih članova, započinjanja rada, tehnika i pristupa važnih za ostvarivanje individualnih i grupnih ciljeva, te završavanja rada grupe. Posebna pozornost posvećena je vještinama voditelja, te ih se povezuje s općim sustavom humanističkih vrijednosti.

U trećem dijelu knjige opisuje se metodologija evaluiranja procesa i učinaka grupnog rada. I u ovom dijelu uspješno se povezuju teorijski modeli evaluacije psihosocijalnog rada s praktičnim uputama i savjetima kako u praksi provesti djelotvornu evaluaciju.

Ova je knjiga nezaobilazna svima koji se misle okušati u grupnom radu ili već koriste grupe kao način pružanja psihosocijalne pomoći. Posebna vrijednost ove knjige je što nadilazi razlike među pojedinim strukama, te je jednako namijenjena psiholozima, socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima, ali i stručnjacima drugih zanimanja koji žele obogatiti svoj rad s ljudima.

Knjiga je objavljena kao sveučilišni udžbenik Sveučilišta u Zagrebu i nagrađena 1997. godine nagradom Hrvatskog psihološkog društva “Ramiro Bujas” za najbolje znanstveno djelo u dvogodišnjem razdoblju. Priprema se prijevod na engleski jezik.