[:hr]Inicijativa Dobrodošli: Solidarnost nema granica[:]

cover inic. dobrodošli

[:hr]Inicijativa Dobrodošli: Solidarnost nema granica

Društvo za psihološku pomoć priključilo se inicijativi za podršku izbjeglicama „Dobrodošli“. Inicijativa okuplja više od 40 organizacija civilnog društva i preko 400 volontera koji pružaju podršku izbjeglicama na terenu – što humanitarnu pomoć, pružanje informacija izbjeglicama  o aktualnim procedurama, psihosocijalnu podršku, te koordinira s lokalnim organizacijama. Također, na terenu inicijativa djeluje u koordinaciji s Hrvatskim crvenim križem, Koordinacijom za azil, kao i institucijama. Dodatno, radi što bolje komunikacije s javnošću objavljena je i web stranica – welcome.cms.hr – na kojoj će se ažurirati vijesti s terena i objavljivati korisne informacije za izbjeglice, poput voznih redova ili rječnika.

Voditeljica Centra za djecu, mlade i obitelj MODUS Martina Čarija je u sklopu Inicijative, a ispred DPP-a, provela  nekoliko dana u Tovarniku i Opatovcu. Na temelju svojih opažanja na terenu  donosi sljedeće preporuke  u cilju zaštite fizičkog i mentalnog integriteta izbjeglih osoba:

  • Jasno i pravovremeno davanje pouzdanih informacija izbjeglicama o aktualnim procedurama ulaska i izlaska iz zemlje, s naglaskom na to kada će prijevoz doći po njih te kamo ih vozi i sl.
  • Osigurati letak s osnovnim informacijama o mjestu gdje se nalaze (karta kampa s označenim osnovnim objektima – gdje mogu zadovoljiti osnovne potrebe, gdje mogu dobiti informacije – pr. kada dođe do razdvajanja obitelji i slično). U samim kampovima treba postaviti jasne smjernice gdje se pojedini objekti nalaze. Davanje informacija i smjernica potrebnih za snalaženje u prostoru pridonose osjećaju sigurnosti i samoefikasnosti što doprinosi dugoročnoj otpornosti na stres kojem su izbjeglice izložene.
  • Osigurati pristup internetu i funkcionalnost mobitela kako bi osobe imale pristup informacijama te kako bi bili u mogućnosti kontaktirati članove obitelji od kojih su se razdvojili.
  • Na mjestima gdje izbjeglice čekaju prijevoz za nastavak putovanja, važno je osigurati prostor za djecu u kojem mogu provesti vrijeme u igri i druženju. To omogućuje roditeljima da predahnu, ali i da s djecom provedu kvalitetno vrijeme u distanci od aktualne situacija i stresa.
  • Osigurati stručnjake pomagačkih zanimanja i prevoditelje kako bi u trenutku potrebe izbjeglice mogli s nekim razgovarati. Spomenuti terapijsko-prevoditeljski timovi trebaju biti mobilni i obavještavati ljude o mogućnosti razgovora s njima.
  • Osigurati veći broj prevoditelja relevantnih jezika koji raspolažu osnovnim informacijama i koji razgovaraju s izbjeglicama smještenim u kampovima.

 

Društvo za psihološku pomoć zalaže se za poštivanje svih temeljnih ljudskih prava izbjeglica, posebice djece te ćemo, uz podršku partnerskih organizacija nastaviti djelovati na terenu.[:]