Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku

Active-citizens-fund@4x

Od 1. siječnja 2021. godine Društvo za psihološku pomoć provodi projekt„Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku“. U pitanju je trogodišnji projekt s rokom provedbe do 31.12.2023. godine, koji DPP kao nositelj projekta provodi u suradnji s partnerskim organizacijama – Udruženjem Djeca prva, Institutom za razvoj tržišta rada, Gradom Zagrebom – Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centrom za socijalnu skrb Zagreb te udrugom NewSchool iz Norveške.

Projekt je usmjeren ka poboljšanju dostupnosti i kvalitete usluga psihosocijalne podrške za građane u riziku. Naime, godišnje je u Zagrebu oko 3000 djece, mladih, odraslih i obitelji izloženih psihosocijalnim rizicima kao što su siromaštvo, raspad bračnih zajednica i traumatska iskustva, uključeno u savjetovališta koja provode organizacije civilnog društva. Psihosocijalno savjetovanje doprinosi prevenciji socijalnog isključivanja kroz osnaživanje za aktivno suočavanje s izazovima, zaštitu mentalnog zdravlja i otpornosti za nošenje s kriznim situacijama. Iako institucije šalju korisnike u savjetovališta udruga, ova savjetovališta ovise o financiranju od strane donatora što ugrožava kontinuitet pružanja savjetovanja. Također, radi velikih potreba za uslugom, udruge se nedovoljno fokusiraju na rješenja za osiguravanje održivosti. Nemaju dovoljno kapaciteta za razvoj organizacije i kvalitete usluga, ne umrežavaju se i djeluju izolirano, heterogene su u načinu rada, u razvijenosti suradnje s donositeljima odluka i zagovaračkim kompetencijama. Slaba suradnja s donositeljima odluka i javnim ustanovama, umanjuje utjecaj na kreiranje javnih politika koje bi mogle riješiti pitanja dostupnosti i kvalitete usluge.

Društvo za psihološku pomoć, Udruženje Djeca prva, Institut za razvoj tržišta rada, Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centar za socijalnu skrb Zagreb i NewSchool iz Norveške pokrenuli su projekt “Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku” kroz koji će grupa udruga koje provode savjetovališta za ranjive skupine građana raditi na osnaživanju suradnje između udruga i institucija s ciljem nalaženja boljeg modela financiranja rada savjetovališta i poboljšanja kvalitete usluge savjetovališta. Time će se postići da osobe koje se nalaze u životnim krizama i trebaju podršku u obliku psihosocijalnog savjetovanja, mogu dobiti kvalitetnu uslugu i imaju mogućnost uključiti se u savjetovališta udruga u ono vrijeme kada im je ono potrebno (bez čekanja na red). Tri su faze kroz koje će se opisani ishodi postići:
1. Oformit će se Mreža udruga koje provode savjetovališta na području Grada Zagreba;
2. Provest će se program za razvoj podrške udrugama sukladno potrebama građana u riziku i zagovaranje održivosti psihosocijalnog savjetovanja u lokalnim zajednicama; i
3. Proširit će se doseg Mreže i psihosocijalnog savjetovanja u deprivirana područja i za posebno
ugrožene skupine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 149.999,40 €, od čega je 149.999,40 € osigurano kroz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva za psihološku pomoć i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.