Mental health care of helpersMental health care of helpers

mhcback (1)

Urednici:
Dr. Marina Ajduković, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu
Dr. Dean Ajduković, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Autori priloga:
Ajduković, D., Ajduković, M., Arambašić, L., Bezić, I., Pregrad, J., Vizek Vidović V.

Recenzent:
Dr. Mirjana Krizmanić, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Godina tiskanja: 1994, 1996

Jezik: Engleski

ISBN: 953-6353-07-5

Format: 21 cm; 128 strana; ilustracije

Naklada: 1000 primjeraka

RASPRODANO

Sadržaj:
Predgovor; Zašto je ugroženo mentalno zdravlje pomagača; Stres i trauma; Sindrom sagorijevanja na poslu; Izvori profesionalnog stresa i sagorijevanja pomagača; Suočavanje sa stresom u radu; Strategije samopomoći; Samopomoć i pomoć u pomagačkoj organizaciji; Komunikacijske vještine u skrbi za mentalno zdravlje pomagača; Sažeta psihološka integracija traume; Vježbe za pobuđivanje i opuštanje; Literatura.

Ovaj je priručnik nastao na temlju treninga koji pohađaju profesionalni i neprofesionalni pomagači koji rade s ljudima u stanju psihološke krize i traume. Ovo je prva knjiga tiskana na hrvatskom jeziku koja se bavi pritanjima mentalnog zdravlja pomagača. Središnja misao knjige je da skrb za mentalno zdravlje pomagača nije luksuz, čak naprotiv, u interesu je kako samih pomagača tako i njihovih klijenata. Štetne posljedice “pomagačkog sagorijevanja” i stalna izloženost visokim razinama profesionalnog stresa zbog osobina njihova posla i uvjeta rada, vidljivi su kod većine pomagača. Dapače, svakodnevni rad s traumatiziranim ljudima i drugim klijentima u pravilu dovodi do posredne ili vikarijske traumatizacije pomagača. Premda su svjesni ovog procesa, pomagači obično zanemaruju brigu o svom mentalnom zdravlju, odgađajući to za “bolja vremena”. Stoga se autori ove knjige odlučno zalažu za stav da je briga o vlastitom mentalnom zdravlju dio profesionalne odgovornosti samih pomagača. U priručniku se analiziraju uvjeti u kojima dolazi do pojave sagorijevanje i posredne traumatizacije, a zatim se prikazuju vještine kojima se može smanjiti i ublažiti taj proces. Mnogi primjeri iz prakse ilustriraju alternativne strategije kojima se pomagaži mogu poslužiti u zaštiti svojeg mentalnog zdravlja. Ovaj je priručnik nužan psiholozima, socijalnim radnicima, psihijatrima, liječnicima, defektolozima i drugim stručnjacima. Knjigu je izvanredno dobro prihvatilo preko 500 stručnjaka i ostalih pomagača koji rade u različitim vladinim, nevladinim i humanitarnim organizacijama. Knjiga je prevedena na albanski i engleski.