[:hr]Napredak Protokola/Smjernica o međuresornoj suradnji[:en]Progress of the Protocol / Guidelines on Intersectoral Cooperation[:]

[:hr]Tijekom proteklog razdoblja održavani su redoviti sastanci s radnom skupinom – 14. svibnja, 21. svibnja i 8. srpnja 2019. Članovi radne skupine podijeljeni su u manje podskupine sa specifičnim zadacima. Kao rezultat sastanaka i rada u manjim skupinama napravljeni su prvi nacrti pojedinih dijelova Protokola / Smjernica.[:en]Over the past period, regular meetings have been held with the working group – on May 14, May 21 and July 8, 2019. Working group members are divided into smaller sub-groups with specific tasks. As a result of held meetings and working in small groups, the first drafts of individual sections of the Protocol / Guidelines were written.[:]