Nasilje nad ženom u obiteljiNasilje nad ženom u obitelji

Nasilje nad ženom u obitelji
2. dopunjeno izdanje

Urednice:
Prof. dr. sc. Marina Ajduković, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Doc. dr. sc. Gordana Pavleković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Autori priloga:
Ajduković, M., Cajner-Mraović, I., Jureša, V., Ljubin, T., Mamula, M., Marunica, M., Matijević-Vrsaljko, Lj., Pantić, Z., Pavleković, G., Pečnik, N., Strmotić, J., Tölle, N.

Recenzentice prvog izdanja:
Mr. sc. Irena Bezić, prim. dr. sc. Marina Kuzman, dr. sc. Maja Danon
Recenzentice drugog izdanja:
Dr. sc. Željka Kamenov, dr. sc. Kristina Urbanc, dr. sc. Aida Mujkić

Godina tiskanja: 2004.

Jezik: Hrvatski

ISBN: 953-6353-15-6

Format: 24 cm, 267 stranica

Cijena: 90,00 kn
Sadržaj: Predgovor
Prvi dio: RAZUMIJEVANJE PROBLEMA;Marina Ajduković: Određenje i pojavni oblici nasilja u obitelji; Gordana Pavleković, Marina Ajduković, Maja Mamula: Nasilje nad ženom u obitelji: osobni, obiteljski ili javnozdravstveni problem?; Gordana Pavleković: Novi pristup javnozdravstvenom rješavanju problema nasilja nad ženom; Marina Ajduković: Mitovi i činjenice o nasilju nad ženom; Marina Ajduković: Nasilje nad ženom u Hrvatskoj; Marina Ajduković, Maja Mamula, Nina Pečnik, Neva Töle: Nasilje u partnerskim odnosima; Marina Ajduković, Nina Pečnik: Međugeneracijski prijenos nasilja u obitelji; Maja Mamula, Marina Ajduković: Dinamika zlostavljanja u obitelji; Maja Mamula: Zdravstvene i psihološke posljedice spolnog nasilja nad ženama; Maja Mamula, Gordana Pavleković: Tjelesni, psihički i socijalni znakovi zlostavljanja žene u obitelji; Marina Ajduković: Obilježja žrtvi i počinitelja partnerskog nasilja; Tajana Ljubin: Psihološki profil zlostavljača
Drugi dio: INTERVENCIJE; Marina Ajduković: Strategije stručnjaka u susretu sa zlostavljanom ženom; Marina Ajduković: Načela djelotvorne komunikacije sa zlostavljanom ženom; Gordana Pavleković: Zdravstveni djelatnik i nasilje u obitelji: Umijeće razgovora i ranog otkrivanja problema; Marina Ajduković, Zdenka Pantić: Krizne intervencije u slučajevima zlostavljanja žena; Marina Ajduković, Zdenka Pantić: Planiranje sigurnosti zlostavljane žene; Gordana Pavleković: Zdravstveni djelatnik i nasilje u obitelji: postupci u kriznoj situaciji i kontinuiranoj skrbi; Marina Ajduković: Emocionalne reakcije stručnjaka na nasilje u obitelji
Treći dio: ZAJEDNIČKO DJELOVANJE; Josip Strmotić: Policija i zaštita od nasilja u obitelji; Irena Cajner Mraović: Uloga policije u suzbijanju nasilja nad ženom; Milena Marunica: Uloga Centra za socijalnu skrb u radu sa ženama žrtvama obiteljskog nasilja; Marina Ajduković: Socijalni radnici i zlostavljanja žena – procijep između profesionalne etike i zakona; Ljubica Matijević – Vrsaljko: Pravna zaštita žene od obiteljskog nasilja; Vesna Jureša: Školski liječnik i problem nasilja u obitelji; Gordana Pavleković: Međuprofesionalna suradnja u rješavanju problema nasilja nad ženom u obitelji
Literatura; Deklaracija UN o eliminaciji nasilja nad ženama; Preporuka Vijeća ministara Vijeća Europe zemljama članicama o zaštiti žena od nasilja; Preporučeno štivo; Preporučene Internet adrese