Nova publikacija – Smjernice za unapređenje međuresorne suradnje u zaštiti dobrobiti djece – Kako postići „novi pogled” na „staru temu” suradnje?

Smjernice za unapređenje međuresorne suradnje u zaštiti dobrobiti djece

Kao produkt programa „Sustavna podrška obiteljima s djecom: Procjenjivanje i smanjivanje rizika za dobrobit djece“ koji se odvijao kao dio inicijative “Za snažniju obitelj” koja bila posvećena promicanju međuresorne suradnje između sustava socijalne skrbi, policije, zdravstva, odgoja i obrazovanja, kao i pravosuđa u zaštiti dobrobiti djece – nastala je ova publikacija.

Autorica publikacije je prof.dr.sc.Marina Ajduković, a Smjernice su izdane u izdavaštvu UNICEF-a i Društva za psihološku pomoć.

Međuresorna suradnja u zaštiti dobrobiti djece nužna je zato što je:

  • dobrobit djece vrlo složen i multidimenzionalan koncept, a ugrožavanje dobrobiti djece ima neposredne i dugoročne vrlo individualne posljedice na razvoj svakog pojedinog djeteta,
  • dobrobit djece nemoguće je cjelovito zahvatiti unutar jednog resora/sustava,
  • djeca i njihovi roditelji imaju raznolike potrebe čije zadovoljavanje pretpostavlja uključivanje institucija iz različitih resora,
  • suradnja ubrzava postupanje (zaštitu, podršku, ciljanu promjenu…), a kod ugrožene dobrobiti djeteta vrijeme je vrlo bitno,
  • izostanak bliske i koordinirane suradnje između resora vodi do slabe učinkovitosti u zaštiti dobrobiti djeteta.

Cilj ovih smjernica je potaknuti “novi pogled” na “staru temu” suradnje različitih sustava i potaknuti pozitivne promjene u smjeru zaštite djeteta.

Preuzmite smjernice