Održan okrugli stol Perspektiva kvalitetnih i dostupnih socijalnih usluga za građane u riziku

IMG_20230525_100009

U četvrtak 25.05.2023. godine u Hotelu Sheraton održan je okrugli stol “Perspektiva kvalitetnih i dostupnih socijalnih usluga za građane u riziku”. Organizacija okruglog stola dio je zagovaračkih aktivnosti usmjerenih prema osiguravanju kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga, koje se odvijaju u okviru projekta „Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku“ čiji je nositelj Društvo za psihološku pomoć.

Glavni cilj bio je uključiti sve relevantne dionike koji rade u sustavu socijalne skrbi u razvijanje prohodnijeg načina komunikacije kako bi se zajednički pridonijelo kvaliteti i dostupnosti socijalnih usluga građanima u potrebi. Na okruglom stolu sudjelovale su Tatjana Katkić Stanić iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Jasminka Đurek Pavlina i Zorana Uzelac Bošnjak iz Grada Zagreba, Franjo Imbrišić iz područnog ureda Dubrava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Martina Goluban iz Rehabilitacijskog centra za stres i traumu te Petra Kremenjaš iz Društva za psihološku pomoć, uz uvodnu riječ Marine Ajduković sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta te predsjednice Upravnog odbora Društva za psihološku pomoć. Pored izlaganja izlagača, i korisnice usluga podijelile su svoja pozitivna iskustva s udrugama, članicama Mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku, u kojima su dobivale socijalne usluge.

Tijekom okruglog stola istaknuta je važnost doprinosa organizacija civilnog društva koje ove usluge pružaju te problemi s kojima se susreću u smislu financijske stabilnosti i održivosti kvalitetnih usluga. Kako isključivo projektno financiranje nevladinih udruga znatno umanjuje njihovu kvalitetu rada i dostupnost usluga građanima, raspravljalo se o održivijim modelima financiranja, fleksibilnijim uvjetima za rad ovih organizacija, te njihovoj većoj participaciji u socijalnom planiranju.

Društvo za psihološku pomoć, Udruženje Djeca prva, Institut za razvoj tržišta rada, Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centar za socijalnu skrb Zagreb i NewSchool iz Norveške pokrenuli su projekt “Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku” kroz koji će mreža udruga koje provode psihosocijalno savjetovanje za ranjive skupine građana raditi na osnaživanju suradnje između udruga i institucija s ciljem pronalaženja boljeg modela financiranja rada savjetovališta i poboljšanja kvalitete usluge savjetovališta.

Mrežu psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku trenutno čini 15 udruga iz Zagreba i Karlovca: Ambidekster Klub, Društvo za psihološku pomoć, Hrabri telefon, Iskra CES, Krijesnica, Psihološki centar Tesa, rehabilitacijski centar za stres i traumu, Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, Sve za nju, Udruga Igra, Udruga roditelja Korak po korak, Udruga za unapređenje kvalitete života „Karika“ Karlovac, Udruga Zvončići, Udruženje Djeca prva i Ženska grupa Karlovac „Korak“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 149.999,40 €, od čega je 149.999,40 € osigurano kroz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva za psihološku pomoć i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.