Održana još dva seminara za zdravstvenike u vrtićima na temu međusektorske suradnje

U studenom su, uz prvi u listopadu, održana još dva seminara za zdravstvene voditelje i psihologe u dječjim vrtićima Grada Zagreba pod nazivom ”Prepoznavanje i procjenjivanje razvojnih rizika i sigurnosti djece: Pretpostavka unapređenja međuresorne suradnje u zaštiti dobrobiti djece”. Onaj 10. studenog 2020. održan je online te je na njemu sudjelovalo 52 sudionika, a treći seminar za istu skupinu polaznika održan je ponovno uživo, u petak 13. studenog 2020. u restoranu Gastro Globus na zagrebačkom Velesajmu. Na tom je seminaru 19 sudionika slušalo predavanja uživo te razmjenjivalo iskustva iz prakse i iznijelo mišljenja i komentare na temu međusektorske suradnje.

Seminar je vodila prof. dr. sc. Marina Ajduković, a gošća iz Centra za socijalnu skrb Zagreb je ponovno bila socijalna radnica Anica Katačić, predstojnica podružnice Dubrava.