Otvorene prijave za grupni program Kako da učenje ne bude mučenje

kako da učenje ne bude mučenje (2)

Otvorene su prijave za grupni program za učenike osnovnih i srednjih škola –  Kako da učenje ne bude mučenje.

Opći cilj programa je naučiti polaznike strategijama efikasnog učenja i pamćenja, ojačati motivaciju i osjećaj vlastite kontrole nad procesom učenja te ojačati strategije usmenog i pismenog odgovaranja i nošenja s tremom.

Grupni program se provodi kroz 10 susreta trajanja 120 minuta, a provodi se u prostorijama Društva za psihološku pomoć na adresi Kneza Mislava 11.

Cijena grupnog programa je 200 EUR.

Više informacija o samom programu možete pronaći na sljedećoj poveznici: Opis programa

Prijave se zaprimaju putem sljedećeg obrasca: https://tinyurl.com/2p8ckr4x