Partnerstvo na projektu „Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla“ (UP.01.2.0.04.0075)

photo-1557425493-6f90ae4659fc

Cilj projekta je pilotirati pristup aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, u skladu s ciljevima razvoja Urbane aglomeracije Zagreb.

 

Projektom su planirane aktivnosti koje obuhvaćaju cjelokupni proces odabira korisnika kroz provedbu javnih kampanja te motiviranje potencijalnih korisnika, razvoja njihovih kompetencija u skladu s potrebama i mogućnostima na tržištu rada te pružanja sveobuhvatne i individualizirane podrške u traženju posla. Aktivnosti razvoja kompetencija korisnika provodit će se kroz plaćene programe obrazovanja, radionice za razvoj mekih vještina i klubova za zapošljavanje dok će individualizirana podrška biti osigurana kroz aktivnosti karijernog savjetovanja, socijalnog mentorstva i pružanja individualne psiho-socijalne podrške u trajanju od nekoliko mjeseci. Za provedbu aktivnosti uspostavit će se tri NEET centra (dva u Zagrebu i jedan u Krapini) kako bi se obuhvatilo i odgovorilo na specifične potrebe NEETovaca.

 

Ukupno se ovim projektom planira obuhvatiti 45 pripadnika ciljane skupine (neaktivne NEET osobe).

 

Korisnik: Institut za razvoj tržišta rada

 

Partneri:

 • Agronomska škola Zagreb
 • Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla
 • Društvo za psihološku pomoć
 • ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
 • Mreža udruga Zagor
 • Grad Zagreb
 • Zagorska razvojna agencija
 • Udruga za razvoj „uradi sam“ kulture – Radiona
 • Učilište za poslovno upravljanje
 • Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje
 • Zdravstveno učilište Medical – Ustanova za obrazovanje odraslih
 • Sportsko učilište PESG
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zagreb

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.798.557,87 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.652.694,83 kn

Iznos sufinanciran iz državnog proračuna: 145.663,04 kn

 

Razdoblje provedbe projekta: 14. srpnja 2021. – 14. srpnja 2023.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

 

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

 

Više informacija o samom projektu dostupno je na mrežnim stranicama Nositelja projekta: https://irtr.hr/HR/About/Work/