[:hr]Predavanje – Tjedan izbjeglica[:]

tjedan izbjeglica2

[:hr]

Predavanje “Uloga stručnjaka pomagačkih zanimanja u integraciji

U sklopu 4. Tjedana izbjeglicama, za sve stručnjake pomagačkih zanimanja i studente, održavamo predavanje na temu uloge pomagača u integraciji izbjeglica.
Osobe koje su pobjegle od rata i loših uvjeta života i koje traže međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj polako postaju sastavni dio našeg društva i pomagačke struke su se našle pred mnogim izazovima na koji način odgovoriti na njihove potrebe i pomoći njihov proces integracije. Škole, centri za socijalnu skrb, vrtići, domovi zdravlja, domovi, organizacije civilnog društva – svi igraju važnu ulogu u životima izbjeglica te je, stoga, važno pripremiti se za pružanje podrške.
U predavanju će biti riječi o specifičnim potrebama izbjeglica, iskustvima direktnog rada, provedbi savjetovanja uz prevođenje te senzibilizaciji lokanih zajednica za dolazak i prihvat izbjeglica. Predavanje će održati naše psihologinje s iskustvom pružanja raznih oblika podrške izbjeglicama Lana Gjurić i Martina Čarija.
Pozivamo Vas da nam se pridružite![:]