Prezentirani zajednički standardi kvalitete socijalnih usluga Mreže psihosocijalnih savjetovališta

1657783888096

 

U utorak 12. lipnja, predstavnici članica Mreže psihosocijalnih savjetovalište okupili su se kako bi radili na usuglašavanju oko zajedničkih standarda kvalitete socijalnih usluga koji su prioritetni za uslugu psihosocijalnog savjetovanja. Još uvijek važeći Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 143/14.), iako metodološki detaljan i utoliko transparentan, nije u potpunosti primjenjiv na organizacije civilnog društva i njihov način rada te se pojavila potreba za prilagodbom pojedinih pokazatelja kvalitete.

Stoga  je 10 je organizacija civilnog društva – koje pružaju uslugu psihosocijalnog savjetovanja s područja Grada Zagreba okupljeno u neformalnu Mrežu psihosocijalnih savjetovališta na području Grada Zagreba (Ambidekster klub, Centar Sirius, Društvo za psihološku pomoć, Hrabri telefon, Iskra CES, Krijesnica, Psihološki centar Tesa, Sve za nju, Udruženje „Djeca prva”, Udruga roditelja Korak po korak) sudjelovalo u prilagodbi pokazatelja pojedinih standarda kvalitete ovog Pravilnika koji se vezuju uz uslugu psihosocijalnog savjetovanja, a primjenjivi su i u ovim organizacijama civilnog društva. Završnu je verziju standarda s prilagođenim pokazateljima predstavila psihologinja Petra Kremenjaš iz Društva za psihološku pomoć okupljenim članicama Mreže te projektnim partnerima, predstavnicima Grada Zagreba i Centra za socijalnu skrb Zagreb. Na ovaj način prilagođene standarde kvalitete, svih 10 članica u mogućnosti je usvojiti i primjenjivati u daljnjem radu s ciljem postizanja maksimalne razinu kvalitete usluge psihosocijalnog savjetovanja.

Okupljanje članica mreže bila je idealna prilika i za upoznavanje s rezultatima istraživanja provedenog u okviru projekta Zajednice uključuju: Inicijativa za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici s ciljem stvaranja baze podataka za zagovaranje politika univerzalne dostupnosti temeljnih i kvalitetnih socijalnih usluga. Psihologinja Dragana Knezić, koordinatorica programa u Rehabilitacijskom centru za stres i trauma prezentirala je rezultate istraživanja kojim se nastojao postići stručni konsenzus o temeljnim paketima socijalnih usluga, koje trebaju biti univerzalno dostupne. Usluga psihosocijalnog savjetovanja prepoznata je kao jedna od usluga koja pripada ovom paketu.

 

„Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku“ trogodišnji je projekt koji Društvo za psihološku pomoć provodi od 1. siječnja 2021. godine, u suradnji s partnerskim organizacijama – Udruženjem „Djeca prva”, Institutom za razvoj tržišta rada, Gradom Zagrebom – Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centrom za socijalnu skrb Zagreb te udrugom NewSchool iz Norveške.

Projekt je usmjeren k poboljšanju kvalitete usluga psihosocijalne podrške za građane u riziku, prvo kroz osnivanje Mreže udruga koje pružaju psihosocijalnu uslugu savjetovanja na području Grada Zagreba, a zatim zajedničkim radom na zagovaranju održivosti i dostupnosti usluge psihosocijalnog savjetovanja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 149.999,40 €, od čega je 149.999,40 € osigurano kroz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva za psihološku pomoć i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.