Priručnik o provedbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

[:hr]Uredio:
Dean Ajduković

Autori:
Grupa autora

Godina izdanja: 2010

Jezik: Hrvatski

ISBN: 978-953-6353-21-7

Format: A5; 240 strana

Protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja ima posebno značenje. On sadrži niz precizno određenih mjera kojih su se nadležna tijela dužna pridržavati prilikom pružanja pomoći i zaštite osobi izloženoj bilo kojem obliku nasilja u obitelji. Osim toga, u Protokolu je svim nadležnim tijelima naloženo obzirno postupanje prema žrtvama nasilja i osiguranje rodno osjetljivog pristupa. Kad je dijete žrtva nasilja, obvezno je postupati prema načelu najboljeg interesa djeteta, što uključuje uzimanje u obzir dobi i stupnja psihofizičkog razvoja djeteta, njegovog zdravstvenog i emocionalnog stanja.

Svrha je Protokola osigurati uvjete za djelotvoran, cjelovit i usklađen rad nadležnih tijela radi unaprjeđenja zaštite i pomoći žrtvi nasilja u obitelji, te pomoći počiniteljima u zaustavljanju njihovog nasilnog ponašanja uz promjenu vrijednosnog sustava u cilju nenasilnog rješavanja sukoba, uvažavanja ravnopravnosti spolova i povećavanje sigurnosti članova obitelji. Stoga Protokol propisuje obvezu uspostavljanja suradnje među nadležnim tijelima kroz: praćenje i izvještavanje o provedbi protokola, suradnju i razmjenu podataka među nadležnim tijelima na razini lokalne samouprave i suradnju nadležnih tijela s drugim čimbenicima koji se bave problematikom nasilja u obitelji.

Protokolom se propisuju obveze, oblici i načini suradnje nadležnih tijela (policije, centara za socijalnu skrb, zdravstvenih i odgojno-obrazovnih ustanova te pravosudnih tijela) i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju nasilja, te pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim nasilju u obitelji. Premda organizacije civilnog društva (tj. nevladine udruge) i tijela lokalne uprave i samouprave nisu navedeni u Protokolu, logično je da u njegovoj provedbi i oni sudjeluju. Zbog toga se opravdano u Izvješću o provedbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (MOBMS, 2009) detaljno navode aktivnosti, ali i primjedbe organizacija civilnog društva koje rade na suzbijanju obiteljskog nasilja.

U ovom priručniku stručnjaci-praktičari detaljno opisuju konkretne postupke koje pojedino nadležno tijelo ili organizacija poduzima u svojem radu. To su ilustrirali konkretnim primjerima iz svoje prakse, ali i upozorili na teškoće u provedbi Protokola i predložili načine unapređenja suradnje. Neka poglavlja sadrže i ogledne primjere dobro napisanih dokumenata koje pojedine službe izrađuju i/ili upućuju jedne drugima. Na kraju je detaljno opisan primjer dobre prakse suradnje različitih tijela i organizacija u jednom slučaju obiteljskog nasilja.

Priručnik bi trebao doći do praktički svih sudionika procesa suzbijanja nasilja u obitelji: svih policijskih postaja, centara za socijalnu skrb, prekršajnih sudova, općinskih državnih odvjetnika, općinskih sudova, domova zdravlja, ustanova za hitnu medicinsku pomoć, osnovnih škola, obiteljskih centara, organizacija civilnog društva i ustanova koje skrbe o žrtvama i/ili rade s počiniteljima obiteljskog nasilja.

Razotkrivanje slučaja obiteljskog nasilja i reakcija društva koja nakon toga slijedi, obično započinje policijskom intervencijom a zatim uključivanjem suda, ali time ne završava. Samo uspješnom međusektorskom suradnjom različitih tijela i organizacija od kojih svaka ima svoju specifičnu kompetentnost i odgovornost, možemo pojedinačnoj obitelji pomoći, a nasilje spriječiti i suzbiti.

Nadamo se da će ovaj priručnik biti prilog daljnjem unapređenju stvarne suradnje i povećanja učinkovitosti svih kojima je stalo da zaustavimo i spriječimo nasilje u obitelji.[:]