Edukacije

Izobrazba za Psihosocijalni tretman maloljetnih počinitelja nasilja (PSTMN)

CILJ: Usvojiti i produbiti znanja o nasilnom ponašanju djece i mladih, usvojiti vještine grupnog rada specifične za rad s nedobrovoljnim članovima, naučiti kako samostalno organizirati i provoditi Psihosocijalni tretman maloljetnih počinitelja nasilja u lokalnoj zajednici, usvojiti vještine potrebne za provedbu Psihosocijalnog tretmana maloljetnih počinitelja nasilja, osnažiti se za provedbu tretmana s djecom i maloljetnim počiniteljima nasilja.

Multikulturna perspektiva u savjetovanju

CILJ: Edukacija polazi od multikulturalnosti kao višedimenzionalnog koncepta koji uključuje ne samo obilježja kao što su nacionalnost, etnička pripadnost, jezik i religijska pripadnost, nego i spol/rod, dob, društveno-ekonomski status, seksualna orijentacija.

Program izobrazbe za uključivanje prevoditelja u psihosocijalno savjetovanje

CILJ: Stjecanje specifičnih vještina potrebnih za prevoditeljsko posredovanje pružanja usluga psihosocijalne podrške te poboljšanje kvalitete suradnje među prevoditeljima i savjetovateljima kroz bolje razumijevanje uloge prevoditelja u kontekstu savjetovanja i bolje razumijevanje uloge pružatelja usluga psihosocijalne podrške.

Usavršavanje kompetencija za psihološko savjetovanje

CILJ: Unapređivanje znanja i vještina za provođenje psihosocijalnog savjetovanja s klijentima i savjetovanja povezanog s drugom vrstom profesionalne podrške (zdravstvenom, obrazovnom, rehabilitacijskom, razvojnom).