Knjige

izdani

IZDANI - ZLOSTAVLJANA DJECA SU ODGOVORNOST SVIH NAS

Knjiga obuhvaća svu složenost pojava kod zlostavljanja djece: čimbenike koji dovode do zlostavljanja, znakove po kojima se ono može prepoznati te različite vrste tretmana i pristupa u radu sa zlostavljanom djecom.

MENTAL HEALTH FOR HELPERS

Priručnik je nastao na temlju treninga koji pohađaju profesionalni i neprofesionalni pomagači koji rade s ljudima u stanju psihološke krize i traume.

NASILJE NAD ŽENOM U OBITELJI

Knjiga je nastala kao prateći materijal programa stručnog usavršavanja za djelatnike u primarnoj zdravstvenoj skrbi "Nasilje nad ženom u obitelji".

PSIHOLOŠKE KRIZNE INTERVENCIJE

Knjiga „Psihološke krizne intervencije“ spaja znanja i postignuća svjetskih eksperata na području kriznih intervencija s potrebama, iskustvima i specifičnostima našeg prostora.

ROD I SPOL U PSIHOSOCIJALNOM RADU

Knjiga se koristi kao sveučilišni priručnik na temu psihosocijalnog rada primjerenoga specifičnostima spola i roda te je time posebno korisna studentima, socijalnim radnicima, psiholozima i defektolozima kao neizmjerno korisna stručna pripomoć.
Savjetovanje

SAVJETOVANJE: PRIRUČNIK ZA POMAGAČKE STRUČNJAKE

Priručnik je nastao tijekom provedbe projekta Povećanje zapošljivosti stručnjaka pomagačkih zanimanja (IPA 4.1.1.1.04.01.c02), u sklopu kojeg je provedeno nekoliko treninga za stručnjake pomagačkih zanimanja.
stres, trauma, oporavak

STRES, TRAUMA, OPORAVAK

Prvi dio knjige posvećen je komunikacijskim vještinama, a sadrži principe i strategije utvrđivanja stresnih i traumatskih reakcija, kao i niz skala i upitnika koje mogu koristiti profesionalci i paraprofesionalci u radu s djecom i odraslima.

SUPERVIZIJA U PSIHOSOCIJALNOM RADU

Knjiga je nastala u okviru trogodišnjeg projekta "Edukacija iz supervizije za djelatnike sustava socijalne skrbi", koji se odvijao u suradnji Ministarstva rada i socijalne skrbi, Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu i Društva za psihološku pomoć.