Letci

O TRAUMI I PODRŠCI NAKON TRAUMATSKIH DOGAĐAJA

Letci su tiskani uz financijsku pomoć UNICEF Ureda za Hrvatsku u sklopu projekta „Briga o mentalnom zdravlju i psihosocijalna podrška na područjima pogođenim potresom u Sisačko-moslavačkoj županiji“.