Programi

Kako da učenje ne bude mučenje

Program je namijenjen učenicima viših razreda osnovne škole, srednjoškolcima i studentima, koji se ponekad nađu u situacijama u kojima ne znaju odakle početi učiti, ne razumiju gradivo ili se teže koncentriraju, ne mogu svladati strah prilikom pisanja testova ili odgovaranja i sl.

Program jačanja socio-emocionalnih kompetencija osoba starije životne dobi

Preporučeno za osobe starije životne dobi motivirane za unapređenje vlastitog mentalnog zdravlja i povećanje psihološke dobrobiti. Program je fokusiran na jačanje socijalnih vještina i na proradu emocionalnih reakcija koje prate promjene  i događanja u starijoj životnoj dobi poput novih uloga (uloga bake/djeda, prabake/pradjeda, umirovljenika,..), gubitak bliskih osoba, obiteljski odnosi, narušenost fizičkog zdravlja, prilagodba na umirovljenje i drugo.

Program kognitivnog osnaživanja za osobe starije životne dobi

Preporučeno za osobe starije životne dobi motivirane raditi na unapređenju svojih kognitivnih sposobnosti. Rad na kognitivnim vještinama u starijoj dobi osim pozitivnih promjena u tom segmentu, povezan je i s pozitivnim promjenama fizičkog zdravlja. Program će biti usmjeren na uvježbavanje i učenje novih vještina koje će korisnicima pomoći u svakodnevnim situacijama.

Psihosocijalni tretman djece i maloljetnih počinitelja nasilja

Ciljnu grupu čine djeca i maloljetnici, u dobi od 12 – 16 godina (tj. učenici od 6. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole), koji su od strane škole, roditelja, centra za socijalnu skrb i/ili suda prepoznati kao skloni nasilnom ponašanju, imaju slabu emocionalnu regulaciju i pokazuju izrazitu i učestalu agresivnost ili su već počinili neki oblik vršnjačkog nasilja i/ili nasilničkog ponašanja u obitelji.

RUDNIK

Dobna skupina je od 18-30 godina, broj mjesta u grupi je ograničen na 15. Grupa će se odvijati kroz 10 tjedana u istom terminu (u trajanju od 2 sata).  

Trening roditeljske kompetentnosti – TRK

Program je namijenjen svim roditeljima, pojedinačno ili za oba roditelja djece od vrtićkog, preko osnovnog i srednjoškolskog, do studentskog uzrasta, i to onima koji žele saznati više o sebi i svom odnosu prema djeci u obiteljskom kontekstu te biti zadovoljniji u svojoj roditeljskoj ulozi.