posredna traumatizacija

MENTAL HEALTH FOR HELPERS

Priručnik je nastao na temlju treninga koji pohađaju profesionalni i neprofesionalni pomagači koji rade s ljudima u stanju psihološke krize i traume.