trauma

stres, trauma, oporavak

STRES, TRAUMA, OPORAVAK

Prvi dio knjige posvećen je komunikacijskim vještinama, a sadrži principe i strategije utvrđivanja stresnih i traumatskih reakcija, kao i niz skala i upitnika koje mogu koristiti profesionalci i paraprofesionalci u radu s djecom i odraslima.