ACT NOW STRIPOVI

Austrijska organizacija Act.Now je, uz pomoć međunarodne ekspertne skupine, izradila četiri stripa namijenjena mladima koji su bili izloženi traumatskim iskustvima. Teme stripova su: poteškoće sa spavanjem, poteškoće s koncentracijom i pamćenjem, izbjegavajuća ponašanja karakteristična za posttraumatske simptome i tugovanje.

Austrijska organizacija Act.Now je, uz pomoć međunarodne ekspertne skupine, izradila četiri stripa namijenjena mladima koji su bili izloženi traumatskim iskustvima. Teme stripova su: poteškoće sa spavanjem, poteškoće s koncentracijom i pamćenjem, izbjegavajuća ponašanja karakteristična za posttraumatske simptome i tugovanje. Kroz priče (praćene slikama) o mladim osobama i njihovim načinima nošenja s traumatskim iskustvima te oblicima podrške koje mogu potražiti, normaliziraju se poteškoće kroz koje osoba prolazi nakon traumatskog iskustva i daju se konstruktivne ideje na koji način brinuti o sebi i svom oporavku. U okviru projekta „Razvoj psihosocijalne podrške djeci i obiteljima pod međunarodnom zaštitom“, DPP je preuzeo autorska prava za četiri stripa i tiskao stripove na arapskom, farsi i engleskom jeziku.

Stripovi su tiskani zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Sleepless

Concentration

Avoidance

Loss and grief

Aggression

Pain

Category: Tags: ,