ART TERAPIJA

Art terapija vrsta je terapijskog rada kroz likovno izražavanje namijenjenog djeci, adolescentima i odraslima. Likovni proces omogućava razvoj kreativnosti, izražavanje emocija i misli, strukturiranje iskustava i istraživanje mogućnosti u sigurnoj i poticajnoj okolini, uz pomoć kvalificiranog art terapeuta.

Art terapija vrsta je terapijskog rada kroz likovno izražavanje namijenjenog djeci, adolescentima i odraslima. Likovni proces omogućava razvoj kreativnosti, izražavanje emocija i misli, strukturiranje iskustava i istraživanje mogućnosti u sigurnoj i poticajnoj okolini, uz pomoć kvalificiranog art terapeuta.

 

Za sudjelovanje nije potreban likovni talent niti iskustvo likovnog izražavanja. Proces likovnog izražavanja može proniknuti dublje od riječi, a da je u isto vrijeme manje direktan. To je rezultat prirode crteža, koji može utjeloviti izražene osjećaje i čuvati ih do trenutka kada ih je osoba spremna prihvatiti u svijest i verbalizirati. U sigurnom i kreativnom prostoru, art terapeut daje podršku i pomaže razumjeti izraženo. Cilj je oslobađanje od blokova koji sprječavaju ispunjenost i zadovoljstvo, prorađivanje negativnih emocija, te širenje potencijala i slobode.

 

Neverbalno izražavanje ima svoje prednosti u odnosu na govor, osobito kod djece koja lakše komuniciraju crtežom, kod osoba kod kojih postoje poteškoće u verbalnom izražavanju, kod osoba čija su iskustva preintenzivna ili zbunjujuća da bi se mogla verbalno izraziti, te osoba koje su „preverbalne“ i koriste govor kao obrambeni mehanizam.

 

Art terapija je primjerena kako osobama koje žele raditi na specifičnom problemu tako i onima koji su pod generalnim stresom ili osjećaju nezadovoljstvo bez poznatog razloga, te svima koji žele živjeti svjesnije, zadovoljnije i ispunjenije. Iako se može usredotočiti na određeni problem, art terapija se bavi kompletnom osobom i podstiče opsežne i dugoročne promjene.

 

 

Category: