INDIVIDUALNA POMOĆ U UČENJU

Individualna pomoć u učenju je namijenjena učenicima osnovne škole, srednjoškolcima i studentima, koji se ponekad nađu u situacijama u kojima ne znaju odakle početi učiti, ne razumiju gradivo ili se teže koncentriraju, ne mogu svladati strah prilikom pisanja testova ili odgovaranja i sl.

Nudimo usluge individualne pomoći i podrške u učenju, gdje nam je cilj naučiti polaznike strategijama efikasnog učenja i pamćenja, ojačati motivaciju i osjećaj vlastite kontrole nad procesom učenja, te ojačati strategije usmenog i pismenog odgovaranja i nošenja s tremom. Također, polaznike se usmjerava i potiče na važnost preuzimanja odgovornosti za sve školske obaveze, kao i odgovornost za vlastito postignuće.

 

Ishodi rada

 

Nakon prolaska kroz program očekuje se povećana motivacija za učenje, efikasnost učenja te stupanj razumijevanja gradiva. Drugim riječima, aktivnim i motiviranim sudjelovanjem očekuje se da će učenici kroz jednako vrijeme provedeno u učenju usvojiti više gradiva, imati povećani stupanj razumijevanja gradiva, a time i dugotrajnost pamćenja usvojenog.

 

Za koga

 

Individualna pomoć u učenju je namijenjena učenicima osnovne škole, srednjoškolcima i studentima, koji se ponekad nađu u situacijama u kojima ne znaju odakle početi učiti, ne razumiju gradivo ili se teže koncentriraju, ne mogu svladati strah prilikom pisanja testova ili odgovaranja i sl.

 

Category: