INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE

Za sve osobe neovisno o njihovoj dobi, koje se žele bolje upoznati, razvijati sebe kao osobu u privatnom i profesionalnom smislu, lakše se snaći u svojim životnim ulogama, zauzeti odgovorniji stav prema sebi, užoj i široj zajednici ljudi, stvoriti i održavati kvalitetnije odnose s drugima te se uspješno nositi sa svakodnevnim izazovima.

Savjetovalište Centra za djecu, mlade i obitelj Modus pristupa obitelji sveobuhvatno, kao sistemu.

Stoga program nastoji obuhvatiti sve članove obitelji, pružajući im psihološku pomoć kroz savjetovanje, kratkotrajnu psihoterapiju i različite vidove grupnog rada u skladu sa specifičnom problematikom.

 

CILJ SAVJETOVANJA

 

Cilj savjetovanja je pomoći ljudima da ublaže teškoće, postignu svoje ciljeve, u smislu osobnog rasta i razvoja te da općenito djelotvornije funkcioniraju. Naglasak je na aktivnom sudjelovanju samog klijenta, a uloga savjetovatelja/ice je vođenje k ostvarivanju određenih uvida, pomoć u približavanju konačnom cilju te osposobljavanje klijenta da si po završetku savjetovanja sami pomažu.

Ciljevi savjetovanja ovise o konkretnom klijentu i njegovim potrebama, no može se reći da se općenito pokušava postići ojačavanje klijenta za uspješno suočavanje s aktualnim teškoćama, usvajanje novih postupaka i načina djelovanja koje omogućuju promjenu, a time i podizanje kvalitete života, poticanje odgovornog odnosa pojedinca prema samome sebi, obitelji i društvu te stvaranje i održavanje odnosa s drugim ljudima koje karakterizira iskrena i otvorena komunikacija.

 

ZA KOGA?

 

Za sve osobe neovisno o njihovoj dobi, koje se žele bolje upoznati, razvijati sebe kao osobu u privatnom i profesionalnom smislu, lakše se snaći u svojim životnim ulogama, zauzeti odgovorniji stav prema sebi, užoj i široj zajednici ljudi, stvoriti i održavati kvalitetnije odnose s drugima te se uspješno nositi sa svakodnevnim izazovima.

Savjetovanje može biti korisno pojedincima, parovima, obiteljima, roditeljima te djeci i mladima. Neki od problema s kojima se ljudi javljaju na savjetovanje su, na primjer:

– narušeni obiteljski ili partnerski odnosi

– poteškoće djece i roditelja uslijed razvoda

– komunikacijske poteškoće u odnosu s drugim ljudima

– problemi u odgoju djece

– poteškoće u socijalnoj integraciji, učenju

– emocionalne poteškoće

– narušeno psihičko zdravlje

– neefikasno suočavanje sa životnim teškoćama, itd.

 

VRSTA RADA

 

-Savjetovanje (individualno, partnersko/bračno, obiteljsko)

-Kratkotrajna psihoterapija (individualna, partnerska/bračna, obiteljska)

 

UČESTALOST I TRAJANJE

 

Susreti u individualnom savjetovanju obično traju 60 minuta.

Uključivanje klijenata u savjetovanje obično slijedi nakon obavljenog inicijalnog razgovora. Prosječna čestina susreta je 2-4 puta mjesečno, a uobičajen broj susreta je od 3-12 susreta. Međutim, ukupan broj seansi i čestina susreta se dogovaraju u skladu s procjenom potreba i problema klijenta.

 

TKO PROVODI SAVJETOVANJE?

 

Savjetodavni rad u Modusu provode stručnjaci pomagačkih zanimanja (psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi..). Dio sati savjetodavnog rada provodi se besplatno za korisnike, ovisno o trenutno raspoloživim volonterima savjetovateljima i o osiguranim sredstvima za program savjetovalište. Tim savjetovališta u Modusu čini preko 10 stručnjaka pomagačkih zanimanja, različitih pomagačkih i terapijskih usmjerenja (gestalt, kognitivno-bihevioralna, sistemsko-obiteljska, imago terapija, EMDR, dječja i adolescentska integrativna terapija). Ovakva raznolikost omogućuje fleksibilnost i sveoubuhvatnost u odgovoru na potrebe klijenata.

 

PRIJAVA, PROMJENA I OTKAZIVANJE TERMINA

 

Na prijavu pristiglu putem prijavnog obrasca odgovaramo u roku 3 radna dana. Ukoliko želite učiniti promjenu dogovorenog termina ili ga otkazati, potrebno je kontaktirati Centar najkasnije 24 sata ranije, u protivnom se dogovoreni susret naplaćuje.

 

SAVJETOVANJE UZ PREVOĐENJE

 

U Centru Modus dostupna je i usluga savjetovanja i psihoterapije uz prevođenje, namijenjena azilantima i tražiteljima azila koje žive u Hrvatskoj. Za osobe koje ne govore hrvatski ili engleski, ili jednostavno žele razgovarati na svom materinjem jeziku, osigurani su prevoditelji koji pomažu u sporazumijevanju između terapeuta i klijenta (jezici: ukrajinski i arapski).

 

 

Category: