INSTITUCIONALNA PODRŠKA

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ ZAGREB TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2020.-31.12.2022. DONATOR: NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ ZAGREB

 

TRAJANJE PROJEKTA: 1.1.2020.-31.12.2022.

 

DONATOR: NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

 

IZNOS POTPORE: 260.746,00KN (PO GODINI)

 

CILJ PROJEKTA:

Udruge u Republici Hrvatskoj suočavaju se s izazovima vezanim uz održivost i
zadržavanje stručnih ljudskih resursa u udruzi što umanjuje mogućnost reagiranja na promjene u društvu, pružanje usluga ciljnim skupinama te u konačnici učinkovitu iskoristivost ESI fondova na natječajima gdje su udruge prihvatljivi partneri.

Cilj Institucionalne podrške je podići razinu održivosti udruga koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u Republici Hrvatskoj putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge. Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga registriranih u Republici Hrvatskoj. Na taj način omogućena je sustavna podrška promicanju i razvoju civilnoga društva kroz programe dodjele financijskih sredstava.

 

Institucionalnom potporom financirano je:

  1. Dio plaća pet sadašnjih zaposlenika DPP-a
  2. Dio naknada za troje vanjskih suradnika za poslove koji nisu pokriveni iz posebnih projekata/programa, a strateški su važni za daljnji razvoj DPP-a
  3. Dio troškova za obavljanja osnovne djelatnosti – indirektni organizacijski troškovi
  4. Troškovi izobrazbe i usavršavanja zaposlenika
Category: