IZGRADNJA KAPACITETA ZA KOORDINIRANO SUZBIJANJE OBITELJSKOG NASILJA U ZAJEDNICI

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ PARTNER NA PROJEKTU: NVO MOVISIE (NIZOZEMSKA) TRAJANJE PROJEKTA: 2009. – 2011. DONATOR: MATRA PROGRAM NIZOZEMSKOG MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA, GRAD ZAGREB

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ

 

PARTNER NA PROJEKTU: NVO MOVISIE (NIZOZEMSKA)

 

TRAJANJE PROJEKTA: 2009. – 2011.

 

DONATOR: MATRA PROGRAM NIZOZEMSKOG MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA, GRAD ZAGREB

 

OPIS PROJEKTA

 

Projekt je obuhvatio nekoliko edukacijskih programa povezanih s problemom obiteljskog nasilja: (1) Edukacija rukovoditelja ustanova i organizacija koje se bave obiteljskim nasiljem (37 rukovoditelja iz CZSS, policijskih postaja i sudova) s ciljem osposobljavanja za pružanje podrške i unapređivanje međusektorske suradnje; (2) Interdisciplinarna edukacija stručnjaka koji izravno rade na problemu obiteljskog nasilja u različitim sektorima (589 stručnjaka iz socijalne skrbi, policije, pravosuđa, obiteljskih centara i NVO iz 13 županija i grada Zagreba) s ciljem uspostavljanja i unapređenja međusektorske suradnje na županijskoj razini; (3) Izobrazba stručnjaka za provedbu psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (61 stručnjak); (4) Razvoj preventivnog programa sprječavanja i prekidanja nasilnih obrazaca u mladenačkim vezama (program je proveden s preko 10 000 srednjoškolaca u 54 škole) i (5) Razvoj sveučilišnog izbornog kolegija o prevenciji rodno utemeljenog nasilja među mladim ljudima (kolegij je, u dvije godine, završilo 234 studenta na 5 fakulteta).

 

PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA NASILJA U OBITELJI

 

NOSITELJ PROJEKTA: DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ

 

PARTNER NA PROJEKTU: NVO ADMIRA

 

TRAJANJE PROJEKTA: 2005. – 2012.

 

DONATORI: MATRA PROGRAM NIZOZEMSKOG MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA, MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI, GRAD ZAGREB, MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

 

OPIS PROJEKTA

 

Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji služi zaustavljanju i sprečavanju nasilničkog ponašanja u obitelji, što se postiže uključivanjem počinitelja nasilja u strukturirani tretman koji mu pomaže steći uvid i prihvatiti odgovornost za svoje nasilno ponašanje, usvojiti samokontrolu ponašanja, naučiti socijalne vještine i promijeniti uvjerenja koja pridonose održavanju nasilnog odnosa.

U periodu od 2005. do 2012. godineu Centru Modus, od ukupno upućenih 490 počinitelja  obiteljskog nasilja, tretman je u cijelosti realiziran s njh 230. Preko 95% počinitelja uputili su prekršajni sudovi Zagreba i Zagrebačke županije (ostale su uputili Općinsko državno odvjetništvo  i centri za socijalnu skrb, a bilo je i nekoliko dobrovoljnih klijenata). Evaluacija uspješnosti tretmana provedena krajem 2011. godine pokazala je da je recidivizam nasilnog ponašanja (broj novih prijava nasilja) značajno manji u skupini koja je završila tretman (17%) u odnosu na kontrolnu skupinu počinitelja nasilja koji nisu bili upućeni u tretman (29%).

Category: