Izobrazba za Sistemski pristup zaustavljanju nasilja u obitelji (SPON)

CILJ: Podići kompetencije za indiciranu prevenciju ponovne pojave nasilja u obitelji i uzajamnog partnerskog nasilja kroz sistemski pristup osnaživanju obitelji kod kojih je identificirano uzajamno partnersko nasilje.

Program je izrastao iz izobrazbe za provoditelje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji kao sudske mjere, te iz iskustva autora u neposrednom radu s parovima u kojima je prisutno uzajamno nasilje i koji žele nastaviti partnerski odnos bez nasilja ili su im kao roditeljima zbog nasilja izrečene mjere stručne pomoći.

 

AUTORI:

Marina Ajduković i Dean Ajduković s timom članova, suradnika i zaposlenika Društva za psihološku pomoć

TRAJANJE:

9 dana izobrazbe kroz 4 modula (3+2+2+2 dana)

POLAZNICI:

Stručnjaci pomagačkih struka s najmanje 3 godine radnog iskustva u neposrednom radu s korisnicima; veličina grupe 30 polaznika (minimalno 15).

TEME / SADRŽAJ:

Sistemski pristup radu s obiteljima u kojima je identificirano nasilje u partnerskom odnosu, kriteriji i postupci za upućivanje parova u psihosocijalno savjetovanje, procjena rizika za nasilje u obitelji i partnerskom odnos, teorijske osnove i struktura programa SPON kao intervencije, nasilje i partnerski odnosi (razumijevanje što je nasilje, posljedice nasilja i nasilnog ponašanja, privrženost u bliskim odnosima i nasilje, rodni stereotipi i uloge i njihov utjecaj na pojavu partnerskog nasilja), sistemski pristup razvijanju razvoju i dinamici partnerskih odnosa, zaustavljanje nasilja u partnerskim odnosima (Srdžba u nasilnom ponašanju i kontrola srdžbe, stres i strategije suočavanja sa stresom, emocionalna regulacija, sram i samopoštovanje; moć, kontrola i emocionalna regulacija, samokontrola poboljšanje komunikacije u partnerskom odnosu; sistemski pristup osnaživanju bliskosti i privrženosti među partnerima), roditeljstvo i nasilje u partnerskom odnosu, praćenje i evaluacija učinaka sudjelovanja u programu SPON, izvještavanje o učincima provedbe programa SPON.

CILJ:

Podići kompetencije za indiciranu prevenciju ponovne pojave nasilja u obitelji i uzajamnog partnerskog nasilja kroz sistemski pristup osnaživanju obitelji kod kojih je identificirano uzajamno partnersko nasilje. Edukacija se provodi na načelima rodno osjetljivog pristupa nasilju u partnerskim odnosima u kojima postoji reciprocitet moći u odnosima.

NAČIN RADA:

Program izobrazbe obuhvaća 63 sata neposredne nastave u obliku interaktivnog i participativnog rada temeljen na iskustvenom učenju polaznika koji uključuje kratka uvodna predavanja u pojedinu temu, iskustveno prolaženje kroz elemente programa SPON i igranje uloga, reflektiranje o vlastitom odnosu prema nasilju u obitelji i partnerskim odnosima, učincima ovog oblika nasilja na djecu i njihov razvoj, kritičke rasprave i povezivanje s profesionalnim iskustvom polaznika.

OČEKIVANI ISHODI:

Nakon završetka izobrazbe polaznici će moći planirati i provoditi program Sistemski pristup zaustavljanju nasilja u obitelji (SPON), pratiti ostvarivanje standarda kvalitete provedbe programa i evaluirati njegove ishode. Ciljevi programa SPON su: 1) Zaustaviti partnersko nasilje u obitelji i prevenirati njegovog obnavljanje, 2) Osnažiti partnere među kojima je bilo nasilja za aktivno nošenje s posljedicama nasilja u obitelji i razvoj vještina za samokontrolu nasilnog ponašanja i povećanja sigurnosti svih članova obitelji. Radi se o slučajevima kada počinitelju nasilja nije izrečena sudska zaštitna mjera upućivanja u obavezni psihosocijalni tretman počinitelja nasilja, a partneri odluče da će nastaviti zajedno živjeti ili je među partnerima bilo uzajamnog nasilja bez uspostavljenog odnosa zlostavljač-žrtva.

 

CIJENA po polazniku – na upit

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjavanje obrasca prijave ne znači i službenu prijavu, već predstavlja samo iskaz interesa kandidata. Kada se prijavi dovoljan broj zainteresiranih i kada se ispune organizacijski uvjeti, dogovorit će se termini za grupu. Tada ćete primiti obavijest na e-mail da su započele službene prijave i molbu da potvrdite Vašu namjeru sudjelovanja u edukaciji.

Category: Tags: ,